cười soái quai hàm với pha bình luận này

Cười không nhặt được răng.

(Nguồn ghiền bóng đá)


No comments