Highlights U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Thất bại ê chề khiến U22 nói lời chia tay SEA Game ngay vòng bảng một cách đầy tiết núi khi chúng ta được đánh giá rất cao

No comments