Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha ủy diệt đối thủ

Highlights: Portugal 6-0 Faroe Islands.


No comments