Cực choáng với những phát biểu của huyền thoại nói về Messi

'Người đặc biêt' cho rằng sẽ không thể cản nổi Messi nếu đội hình chỉ còn 10 người, còn Maradona tin rằng Messi chính là người kế thừa vị trí của ông tại Argentona.

Những huyền thoại nói về Messi.


No comments